Vật phẩm mới

hàng hóa

Tổng quan về Kiwada Masaaki Shoten Co., Ltd.

Công ty chúng tôi là nhà sản xuất OEM sản xuất tích hợp trong nhà máy đại diện cho khu vực sản xuất túi Toyooka.

Toàn bộ nhà máy của Masaaki Kiwada Shoten được cam kết sản xuất.

sửa đổi lần thứ ba năm 2020
Được tạo bằng Trợ cấp Tái cấu trúc Doanh nghiệp
viVietnamese